1.1. MAHAIA. Komunitatea, zaintzen gizarte-antolaketan

1.2. MAHAIA. Gizarte-lan komunitarioa: esku-hartze soziala diseinatzeko ekarpen enpirikoak, kontzeptualak eta metodologikoak

2.1 MAHAIA. MAHAIA. Balorazioa, segmentazioa eta diagnosia

2.2. MAHAIA. Ezagutzaren kudeaketa eta transferentzia gizarte-zerbitzuetan

2.3. MAHAIA Gizarte-lana: egungo politika sozialak eratzeko funtsezko diziplina

3.1. MAHAIA. Intersekzionalitatea tresna heuristikotzat: praxirako gogoetak, proposamenak eta esperientziak

3.2. MAHAIA. Maskulinitatea eta politika publikoak

3.3 MAHAIA. Gizarte-bazterketa eta genero-bazterketa

3.4. MAHAIA Berdintasun-politikak unibertsitateetan: aliantzak eta oztopoak

4.1 MAHAIA. Etxe-gabeziari buruzko ikuspegia aldatu beharra: prebentzioan ardaztu beharra eta esku-hartzeko ereduak

4.2. MAHAIA. Inklusiorako gizarte-zerbitzuen sistema publikoa unibertsalizatzea

4.3. MAHAIA. Garapen pertsonala lortzea, herritarrak aisialdian txertatuz

5.1. MAHAIA. Bereziki zaurgarriak diren kolektiboentzako lan-politiken diseinua, ebaluazioa eta eragina

5.2. MAHAIA Gizarteratzeko eta laneratzeko enpresak, desparekotasunak murrizteko Ekonomia Sozial eta Solidarioko tresnatzat

6.1. MAHAIA. Gizarte berri baterako politika soziala

6.2. MAHAIA. Ongizate Estatuaren berregituraketarako joerak eta eragileak

6.3. MAHAIA. Ekintza Sozialeko Hirugarren Sektorea: garapena, ziurgabetasunak eta erronkak, eskualdeetan eta tokiko esparruetan

7.1. MAHAIA. Haurtzaro- eta familia-politikak eta aukera-berdintasuna tokiko esparruan, autonomia-mailan eta estatuan

7.2. MAHAIA. Haur-hezkuntza eta ekitatea

7.3. MAHAIA. Haurrak eta zaintzak

8.1. MAHAIA. Inmigrazioa eta gizarte-politikak

MESA 8.2. Derechos Humanos, diversidad y políticas públicas

9.1. MAHAIA. Politika sozial neoliberala: Hegoalde eta Iparralde globalaren arteko esperientzia konparatuak

9.2. MAHAIA. Politika sozialak Hegoalde globalean: analisia, diseinua eta inplementazioa, tentsioak dituzten estatuetan

10.1. MAHAIA. Gobernanza, integración y políticas de bienestar en el ámbito local

10.2. MAHAIA. Partipación ciudadana en los Servicios Sociales

11.1. MAHAIA. Diru-sarrerak bermatzeko laguntzak Mediterraneo aldeko Europako Atzeraldi Handian

11.2. MAHAIA. Ongizate fiskala: politika sozialen banatze-eraginak eta eraldaketak

11.3. MAHAIA. Elikadura-laguntza, baliabide ugariko testuinguruetan: estrategiak eta mekanismoak

12.1. MAHAIA. Babes sozialeko sistemak berrikustea, ingurune aldakor, zalantzazko, konplexu eta anbiguoetan bizitzako trantsizioei erantzuteko

12.2. MAHAIA. Gazteak: gizarte-politikak eta bizitza heldurako trantsizioko erronkak

12.3. MAHAIA. La participación a lo largo del proceso de envejecimiento como clave para el ejercicio de la autonomía y otros derechos

13.1. MAHAIA. Desgaitasuna, kapazitismoa, politika sozialak

14.1. MAHAIA. Gizarte digitala: politika sozialen erronka berria

14.2. MAHAIA. Berrikuntza teknologikoa, ardaztzat pertsonak hartzen dituzten gizarte-zerbitzuetan